PwC:s Energiprisindex april 2014

2014-04-08

Energiprisindex minskade med 1,3 procent sedan föregående månad drivet av nedgångar i priserna på el, naturgas och utsläppsrätter.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Efter en åtta veckor lång elprisnedgång bröts trenden sista veckan i mars. Trots det är utvecklingen under mars -3,8 procent. Den varma väderleken, god tillgänglighet i kärnkraften och god magasinfyllnadsgrad drev denna utveckling.
  • Priserna på olja och naturgas sjönk under perioden trots oroligheterna i Ukraina. Oljeprisets nedgång beror till stor del på mindre efterfrågan från Kina.
  • Priserna på utsläppsrätter sjönk kraftig under större delen av månaden för att återhämta sig något i slutet. Totalt minskade priset med 7,0 procent under mars. Spekulation var en drivande faktor bakom prisnedgången. Låga tyska elpriser var en annan faktor som fick elbolag att sälja av utsläppsrätter.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier