PwC:s Energiprisindex augusti 2014

2014-08-31

Den kraftiga elprisuppgången om 22 procent var den drivande faktorn bakom uppgången i energiprisindex.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex stiger med dryga 5 procent vilket främst drivits av elprisuppgången, men även av uppgångarna i kol och naturgas..
  • Elpriset studsade upp kraftigt under juli månad efter sju månader i följd av sjunkande priser. Ovanligt varm väderlek i kombination med att den hydrologiska balansen sjunkit till underskott har drivit upp priserna, dock från mycket låga nivåer.
  • Oljepriset har konsoliderat en längre period med relativt låg volatilitet. Den senaste tidens geopolitiska oroligheter har dock bidragit till ett mer slagit oljepris. Råoljelagren och importvolymen till USA ligger under föregående års nivåer vilket kan ha bidragit till sjunkande priser.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier