PwC:s Energiprisindex december 2014

2014-12-05

Återgång till mer normal säsongstemperatur samt en torrare period får elpriserna att stiga med 21,7 procent jämfört med månaden innan.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Elterminspriset har stigit kraftigt under november på grund av kallare och torrare väder, samt stigande priser på el i Tyskland. Det bör dock noteras att elpriset ökar från en historiskt relativt låg nivå.
  • Oljepriset sjönk till ny lägsta nivå på årsbasis och låg i slutet av november på historiskt låga 72,5USD/bbl, mycket på grund av OPEC:s beslut om att inte minska på produktionsvolymerna.
  • Ett förslag om att skriva av utsläppsrätterna för 900 mn tCO2 i det så kallade ”Backloading”-förslaget fick priset på utsläppsrätter att stiga med 11,1 procent under perioden.
  • Fjärrvärmepriserna följer en normal årsvariation och genomsnittspriset ökade med 20,3 procent.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier