PwC:s Energiprisindex februari 2014

2014-02-07

Energiprisindex visar att kostnaderna för svensk industris energiförsörjning minskade i januari 2014 jämfört med december 2013.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

Olje- och elpriser har rört sig nedåt den senaste månaden. Störst nedgång i pris registreras dock för naturgas som faller 10,5 procent under januari.

 

  • Priset på el minskade med 5,8 procent jämfört med föregående månad. Främst mild väderlek, fortsatt god tillgänglighet i kärnkraften och nederbörd bidrar till det lägre priset.
  • Priserna på kol låg stabilt under perioden med en marginell uppgång på 2 procent.
  • Priset på utsläppsrätter ökade 7,4 procent under perioden. European People’s Party som har medlemmar i EU:s industrikommitté meddelade under perioden att de inte tänker motsätta sig tidplanen för det så kallade backloading-förslaget*, vilket drev upp priserna. Även EU-kommissionens Färdplan 2030 som presenterades den 22 januari och innehöll reformer av utsläppsrättshandeln och brantare nedtrappning av antalet auktionerade utsläppsrätter, bidrog till prisuppgången.
     

*Backloading innebär att tillfälligt begränsa tillgången på utsläppsrätter genom att undanta 900 Mt utsläppsrätter från kommande auktioneringsvolymer för att återinföra dem i slutet av handelsperioden (2019-2020) i syfte att pressa upp priserna.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier