PwC:s Energiprisindex februari 2015

2015-02-09

Elprisets uppgång motverkade fortsatta nedgångar i olja, naturgas och kol och innebär att Energiprisindex i princip är oförändrat och i nivå med indexåret 2008.

Elprisets uppgång om 4,9 procent motverkade fallande priser på fossila bränslen.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Råoljepriset fortsätter att falla under januari, om än i lägre takt än under den dramatiska utveckling under sista månaderna 2014. Stora raffinaderistrejker i USA har haft en dämpande påverkan på prisutvecklingen.
  • Ny infrastruktur för naturgas i USA ökar tillgången vilket pressar ned priset under januari.
  • Trots god tillgänglighet (88 procent) i kärnkraften steg elpriset med 4,9 procent på grund av lägre temperaturer och mindre vindkraftsproduktion.
  • Priset på utsläppsrätter noterade endast mindre förändring och i avvaktan på kommande omröstning i EU (23-24 februari) kring  marknadsstabilitetsreserven.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier