PwC:s Energiprisindex januari 2014

2014-01-09

Utveckling senaste månaden och utblick

Energiprisindex visar att kostnaderna för svensk industris energiförsörjning minskade i december jämfört med november.
 

Energipriserna har legat på en relativt stabil nivå bortsett från elpriset som fortsatt röra sig kraftigt nedåt under månaden.
 

  • Priset på el minskade med 11,2 procent mot föregående månad. Prognoserna har indikerat fortsatt ovanligt varmt väder samt betydande nederbörd vilket resulterat i att vi under december månad sett rekordlåga nivåer för elterminskontraktet avseende första kvartalet 2014.
  • Naturgaspriset sjönk med 3,7 procent jämfört oktober medan priserna på oljeprodukter samt kol och koks ökade marginellt med 1,0 procent respektive 0,8 procent.
  • Priset på utsläppsrätter ökade med 4,6 procent i december jämfört med november. Under december var priset tillfälligt ned på de lägsta nivåerna någonsin för att sedan, under låga handelsvolymer, återhämta sig något mot slutet av månaden. Under 2013 har priset fallit med 25 procent vilket drivits av oklarheterna kring genomförandet av backloading-förslaget* samt när det ska komma implementeras.
     

*Backloading innebär att tillfälligt begränsa tillgången på utsläppsrätter genom att undanta 900 Mt utsläppsrätter från kommande auktioneringsvolymer för att återinföra dem i slutet av handelsperioden (2019-2020) i syfte att pressa upp priserna.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier