PwC:s Energiprisindex juli 2015

2014-06-09

Ytterligare prisfall på el bidrog till att Energiprisindex sjönk med 3 procent under juni månad.
 

Det fortsatt fallande elpriset når sin lägsta notering och branschen tror på negativa priser enstaka dagar i sommar.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex föll med cirka 3 procent under juni och når sin lägsta notering sedan startår 2008.
  • Elpriset sjönk 15 procent från föregående månad till följd av goda produktionsförutsättningar för vind- och vattenkraft samt ökad tillgänglighet i Nordens kärnkraftsreaktorer. Elbranschen ser inget trendbrott på prisfallet och tror att vi till och med kan få enstaka dagar med negativa priser i sommar.
  • Oljepriset sjönk med cirka 3 procent på grund av Greklandsoro och starkare US-dollar. Det råder en fortsatt stor överproduktion av olja globalt och analytiker prognostiserar fortsatt låga priser framöver.
  • En mindre prisförändring på utsläppsrätter noterades i juni. Marknaden avvaktar kommande omröstning om stabilitetsmekanismen, som kommer att begränsa antalet utsläppsrätter. Preliminärt datum är den 6 juli.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier