PwC:s Energiprisindex juni 2015

2015-05-07

PwC:s Energiprisindex når sin lägsta notering sedan startåret 2008 efter en nedgång med 11,7 procent under maj.
 

Elprisets nedgång om drygt 35 procent var den viktigaste bidragande faktorn till nedgången under maj.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Bortsett från den kraftiga nedgången i elpriset var rörelserna för de övriga råvarorna små under maj månad.
  • Elpriset faller föll med 35 procent, till följd av förväntningar om en tillrinning mycket över den normala för säsongen och fortsatt stor mängd nederbörd.
  • Oljepriserna stabiliserades under maj med efter en nedgång på om endast 1,8 procent, efter den stora uppgången i april om 21 procent, vilken berodde på de många oljeriggarna som avställdes i USA.
  • I avsaknad av politiska osäkerhetsfaktorer vände priset på utsläppsrätter ned under maj. Preliminärt datum för votering om stabilitetsmekanismen, som kommer att begränsa antalet utsläppsrätter, är den 6 juli.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier