PwC:s Energiprisindex maj 2014

2014-05-05

Energiprisindex minskade med 0,3 procent sedan föregående månad vilket indikerar på fortsatt låga energipriser för den svenska industrin.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Elpriset förändrades med marginella 0,2 procent jämfört föregående månad och befinner sig fortsatt på låga nivåer. Temperaturerna har varit högre än normalt och påsken har bidragit till lägre efterfrågan på el då många arbetsplatser varit stängda.
  • Oljan fortsätter att handlas på höga nivåer vilket delvis beror på oroligheterna i Ukraina samt utebliven export från Libyen.
  • Priserna på utsläppsrätter steg med 16,2 procent efter föregående månads prisfall. Det är ännu oklart hur de framtida reformerna kommer se ut, men analytikerna väntar sig att dessa i kombination med minskat utbud genom backloading* kommer att bidra till återhämtning i priserna.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier