PwC:s Energiprisindex maj 2015

2015-05-07

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gångna månaden.
 

Oljepriset ökar med drygt 21 procent under april medan det fortsatt fallande elpriset innebär den lägsta noteringen sedan mitten av 2012.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Det nordiska elpriset fortsätter att falla mot bakgrund av god tillrinning till vattenmagasinen samt varm väderlek.
  • Vattenfall meddelade i slutet av april att man vill stänga kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 fem till sju år tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Nyheten bidrog inte kortsiktigt till några betydande prisuppgångar något som kan förändras i ett längre perspektivet.
  • Oljepriset noterade en uppgång om drygt 21 procent under april. De amerikanska oljelagren ökar i lägre takt än tidigare och antalet oljeriggar i bruk fortsätter minska vilket har bidragit till minskad råoljeproduktion.
  • Naturgaspriset föll med drygt 8% under april som resultat av fortsatt stabila gasleveranser. De europeiska lagren är dock nära de rekordlåga nivåer som rådde under 2013. De låga lagernivåerna kan driva upp prisnivån då känsligheten för störningar i produktion och leveranser ökar.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier