PwC:s Energiprisindex mars 2014

2014-03-06

Utveckling senaste månaden och utblick

Energiprisindex minskade med 3,3 procent sedan föregående månad drivet av nedgångar i priserna på el, biobränslen och kol.
 

  • Elpriset fortsätter sjunka då vädret fortsätter att vara milt och nederbördsrikt och förväntas vara det den närmsta tiden. Vidare levererar samtliga svenska kärnkraftverk förutom Oskarshamn 2, vilket också bidrar till det låga elpriset. Den hydrologiska balansen är i slutet av månaden något under medianen vilket dock inte fått någon inverkan på prisnivån.
  • Fjärrvärmepriset ökade med drygt 38 procent under fjärde kvartalet jämfört tredje kvartalet. De senaste tre åren har uppgången i samma period varit i genomsnitt 36 procent vilket indikerar en normal säsongsjusterad utveckling.
  • Priserna på utsläppsrätter ökade drygt 30 procent under februari månad. Bakomliggande faktor var att beslutsfattarna i EU påskyndat planen om backloading* vilket kan leda till att 400 av de planerade 900 miljoner utsläppsrätterna dras tillbaka från den planerade auktioneringen redan under 2014.
     

*Backloading innebär att tillfälligt begränsa tillgången på utsläppsrätter genom att undanta 900 Mt utsläppsrätter från kommande auktioneringsvolymer för att återinföra dem i slutet av handelsperioden (2019-2020) i syfte att pressa upp priserna.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier