PwC:s Energiprisindex november 2014

2014-11-07

Elpriset faller med 18,5 procent till följd av det milda och blöta vädret, hög tillgänglighet i kärnkraften samt gynnsamma vindkraftsförhållanden.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Elterminspriset har sjunkit under oktober till följd av det milda och blöta vädret som medfört ovanligt god tillrinning till magasinen. Vidare har det under oktober varit en god tillgänglighet i kärnkraftverken samt gynnsamma förhållanden för vindkraft vilket också tryckt ned priserna.
  • Oljepriset har fortsatt att falla brant för fjärde månaden i följd till nivåer som vi inte sett sedan 2010. Saudiarabien ökade sin oljeproduktion men sålde mindre under månaden vilket vi tolkar som att man tvingats öka sina lager då försäljningen gått sämre än väntat. Marknaden reagerade negativt med ett fallande oljepris som följd på uppgiften.
  • Priset på utsläppsrätter steg under oktober drivet av att marknaden förväntar sig ett minskat utbud. Bakom låg bland annat Angela Merkels kommentarer om en eventuell överenskommelse mellan EU-länderna att minska utbudet med upp till 40 procent till 2030.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier