PwC:s Energiprisindex oktober 2014

2014-10-09

Energiprisindex är relativt oförändrad jämfört med föregående månad då elpriset är lågt till följd av god tillgänglighet i kärnkraftverken.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex sjönk med 0,5 procent under september månad.
  • Elpriset var i princip oförändrat under senaste månaden då det var god tillgänglighet i kärnkraften och temperaturer något över normala. Priset ökade endast marginellt på grund av relativt lite nederbörd med lägre fyllnadsgrad i vattenmagasinen som följd.
  • Kolpriset sjönk med 6,2 procent under perioden – makrofaktorer som USA:s skiffergasfyndigheter och Kinas inbromsning i ekonomin fortsätter att driva priset på kol nedåt.
  • Även USA:s råoljeproduktion fortsätter att öka och överstiger efterfrågan vilket tillsammans med stora kinesiska lager inneburit att oljepriset har fallit med 8,3 procent under perioden.
  • Priset på utsläppsrätter sjönk med cirka 10 procent, till stor del beroende på politisk osäkerhet och utdragna förhandlingar i Kommissionen kring nya stabilitetsmekanismer.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier