PwC:s Energiprisindex september 2014

2014-09-08

Elprisets uppgång om drygt 8 procent är den starkast drivande faktorn för uppgången likt föregående månad då elpriset ökade drygt 22 procent.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex stiger för andra månaden i följd drivet av ett stigande elpris.
  • Elanvändningen steg med 4 procent vecka 35 vilket drev upp spotpriserna i samtliga prisområden. Det långvariga hydrologiska underskottet, som nu varat i drygt två månader, har bidragit till att priserna på elterminerna drivits upp med över 30 procent sedan juni.
  • Efter ett åtta månaders prisfall har naturgaspriset nu vänt upp kraftigt. Anledningen till prisuppgången är oroligheterna som
    drabbat Ukraina vilka transporterar 16 procent av den totala Europeiska förbrukningen av naturgas.
  • Priset på utsläppsrätter fortsätter stiga från låga nivåer. Månadens uppgång innebär en uppgång om 40 procent sedan mars månad.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier