PwC:s Energiprisindex oktober 2015

2015-10-08

Efter uppgång i augusti föll PwC:s Energiprisindex tillbaka med 2,4 procent under september till följd av nedgångar i olje-, kol- och elpriser.
 

Elpriset sjönk med 7,8 procent från förgående månad till följd av varmt väder, stor nederbördsmängd och reaktorer som åter tagits i drift efter revision.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex minskade med 2,4 procent under september då energipriserna varit relativt stabila
  • Ett flertal faktorer drev elpriset nedåt. Stora nederbördsmängder har gett god tillgång i vattenmagasin, det har varit en varm väderlek relativt årstiden och elutbudet har ökat efter att reaktorer som varit stängda för revision åter tagits i drift.
  • Olje- och kolpriserna påverkades nedåt av att amerikanska styrräntan lämnades oförändrad.
  • Gaspriserna höll sig relativt låga till följd av milt väder och stabilt utbud.
  • En ny lagstiftning har undertecknats för att från och med 2019 hantera det överskott som finns på 2 miljarder outnyttjade utsläppsrätter. Volymen rätter som auktioneras ut kommer minska med 12% om volymen i omlopp överstiger 833 miljoner. 
Följ oss i sociala medier