PwC:s Energiprisindex september 2015

2015-09-16

En kraftig uppgång på elpriset bidrog till att Energiprisindex steg med 8 procent under augusti månad men befinner sig fortfarande på en historiskt låg nivå.
 

Elpriset steg med hela 63,6 procent från föregående månad samtidigt som övriga bränslen endast noterade mindre ändringar.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex ökade med cirka 8 procent under augusti efter markanta ökningar av elpriset.
  • Elpriset steg med hela 63,6 procent från föregående månad på grund av väder med låg nederbörd och lite vind. Samtidigt har fyra av landets kärnkraftsreaktorer stått stilla för revision vilket således minskat utbudet på marknaden ytterligare.
  • Oljepriserna har under sommaren uppvisat stor volatilitet. Överlag har priserna sjunkit fram tills en kraftig uppgång skedde under slutet av augusti.
  • Kolpriserna har under juli och tidigare delen av augusti sjunkit till följd av de finansiella oroligheterna i Kina, som ledde till stora avyttringar av råvarutillgångar.
  • Priset på utsläppsrätter steg marginellt under månaden på grund av lägre auktionsvolymer.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier