PwC:s Elcertifikatguide 2014

2014-09-09

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt


PwC:s Elcertifikatguide ger en övergripande bild av hur elcertifikatsystemet fungerar samt förklarar utförligt hur man som aktör hanterar certifikaten ur redovisnings- och skattesynpunkt.
 

Elcertifikatsystemet introducerades 2003 i Sverige som ett styrmedel med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt bygga ut den förnybara elproduktionen i Sverige. År 2012 utökades systemet till att omfatta även den norska marknaden. Utbyggnaden av förnybar elproduktion har sedan införandet varit kraftig och har inneburit en rad nya frågeställningar och utmaningar för de aktörer som verkar på marknaden.
 

PwC:s Elcertifikatguide inleder med att besvara hur elcertifikatsystemet fungerar rent praktiskt via Lag (2011:1200) om elcertifikat som reglerar området. Därefter görs en praktisk djupdykning i hur elcertifikat redovisas för elproducenter samt för kvotpliktiga. Avslutningsvis finns en beskrivning av inkomstbeskattning och moms för elcertifikat.
 

PwC:s Elcertifikatguide är anpassad för aktörer som verkar inom energibranschen, antingen som producenter av elcertifikatberättigad elektricitet eller som kvotpliktiga aktörer.
 

För beställning kontakta:
Anders Höglund, 010-212 69 60, anders.hoglund@pwc.com

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier