PwC's global data & analytics survey 2014

2014-10-06

Beslutsfattandet förändras. Många företagsledare har nu en enorm mängd information att nyttja för strategiska beslut om verksamhetens inriktning. Rapporten behandlar agendan för stora beslut inom de kommande tolv månaderna och analyserar hur "big data" och avancerad dataanalys påverkar beslutsprocesserna.

Innehållet i rapporten bygger bygger på en global undersökning bland 1 135 ledande befattningshavare och djupgående intervjuer med mer än 25 ledande befattningshavare, konsulter och akademiker.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier