School of mines presentation 2014

2014-07-07

Deltagare från Latinamerika och Nordamerika träffades i maj 2014 i Englewood, Colorado för att ta del av kompetens och erfarenheter från en mängd experter inom metall- och gruvindustrin. I huvudsak behandlades revision, beskattning, övriga finansiella frågor, hållbarhet och verksamhetsutveckling. Nivån på innehållet spänner från nybörjare till erfarna experter.

I materialet återfinns bland annat information om situationen i Latinamerika, beskrivningar av ett antal case samt en hel del grundläggande information om gruvdrift. Genom att välja vilka områden som är intressanta ges möjligheten att få en personligt anpassad pdf med relevant innehåll.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier