Strategi, finansiering och kundengagemang i den nya energivärlden

2016-11-25


Energibolagen möter en ny marknadssituation som ställer allt högre krav på de ledande befattningshavarna. Omställningen på energiområdet förändrar företagens perspektiv och gränserna för konkurrensen i sektorn håller på att lösas upp. Affärsmodellerna måste förändras, och framför allt måste ledningarna ligga steget före i denna utveckling. De behöver se över såväl de funktioner de erbjuder som hur besluten fattas och den övergripande inriktning teamen har.
 

Huvudpunkter från rapporten:

  • En ny strategisk kompass: Företagen och kunderna förändras - från vision till genomförande
  • Tekniska innovationer och nya affärsmodeller på olika marknader
  • Energiomställningen och konsekvenserna för finansieringen
  • Förändrat kundbeteende: Hur bemöter vi bäst de nya kraven?

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier