Engineering growth: First-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

2014-05-19

Stora affärer fortsätter att driva fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen, särskilt inom olje-, gas-och petrokemisektorerna. Riskaversion påverkar däremot affärsaktiviteten på tillväxtmarknaderna.

Några huvudpunkter från rapporten

  • Megaaffärer driver M&A-värdet inom entreprenadbranschen
  • Företag söker exponering mot snabbväxande segment inklusive olja, gas och petrokemi
  • Riskaversion påverkar affärsflödet på tillväxtmarknaderna

Engineering growth är en kvartalsanalys av globala fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen. Varje utgåva innehåller en översikt av M&A-resultat för kvartalet, de viktiga drivkrafterna för dessa resultat och förväntningar på affärsaktiviteter under kommande kvartal.

Följ oss i sociala medier