Entreprenadbarometern 2014

2014-03-20

Korruption fortsätter att utmana byggsektorn. Branschen själv menar att de största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt. Trots det är det få som kartlägger riskerna.

Det visar Entreprenadbarometern 2014 där 100 chefer inom bygg- och entreprenadbranschen intervjuas om framtiden.

Så många som 49 procent av cheferna anger att de har klara och uttalade etiska regler och policys kring korruption. Trots det svarar 65 procent att de inte arbetar förebyggande med riskanalyser i samband med den här typen av frågor. Endast 15 procent uppger att de löpande och systematiskt kartlägger risker för korruption och oegentligehter.

Byggsektorn utmanas av kraftiga pensionsavgångar och hela 80 procent av de större byggbolagen är oroade för framtida kompetensförsörjning. Utländska underleverantörer kan därför komma att spela en allt viktigare roll framöver.

Entreprenadbarometern 2014 baseras på 100 telefonintervjuer med ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20 anställda. Undersökningen genomfördes under december 2013 - januari 2014. Syftet är att kartlägga branschens inställning till offentliga upphandlingar, oegentligheter och korruption, kompetensförsörjning, hållbarhet och bostadsbyggande.

Följ oss i sociala medier