Global construction 2030: A global forecast for the construction industry to 2030

2015-12-03

"Global construction 2030" är den fjärde i en serie av stora globala studier av bygg- och verkstadsindustrin. Rapporten ger exakta och tillförlitliga prognoser och analyserar marknadsdynamiken i 48 stora byggmarknader som representerar över 90 procent av världsproduktionen.


Rapporten sponsras av framstående globala företagsledare från Nordamerika, Latinamerika, Europa, MENA och Asien, i syfte att förstå den globala bygg- och anläggningsmarknaden och de krafter som formar framtida efterfrågan till 2030.

Följ oss i sociala medier