Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015

2015-01-14

Intresset för investeringar i marknader som är under återhämtning har ökat dramatiskt, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2015.

I takt med att konkurrensen om de mest attraktiva fastigheterna hårdnat på den europeiska fastighetsmarknaden tittar investerare allt mer på sekundära tillgångar och investeringar på fastighetsmarknader som fortfarande är under återhämtning efter den senaste nedgången.


Berlin har nu ersatt München som Europas mest attraktiva stad för fastighetsinvesteringar. Intresset har ökat kraftigt för investeringar i Madrid, Aten, Birmingham, Amsterdam och Lissabon som alla klättrar rejält i årets ranking.


- Trots hög ekonomisk osäkerhet i Europa visar rapporten att fastighetsmarknaden är attraktiv och att den fortsätter attrahera investeringar. Det största problemet enligt investerarna själva är en brist på objekt. Något som till och med anses vara en större utmaning än regleringar och finansieringskostnader, säger Robert Fonovich, branschansvarig för Real Estate på PwC Sverige.

 

Om undersökningen
Emerging Trends in Real Estate Europe är en årlig rapport som sedan 2003 sammanställs av Urban Land Institute (ULI) och PwC. Rapporten ger en bild av hur investeringarna på den europeiska fastighetsmarknaden förväntas utvecklas under det kommande året, och kartlägger etableringstrender, finans- och kapitalmarknader samt trender för olika fastighetstyper och regioner.

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier