Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015

2015-03-16

Den årliga rapporten Emerging Trends in Real Estate bygger på intervjuer med personer inom fastighetsbranschen på senior nivå. Rapporten produceras av Urban Land Institute tillsammans med PwC och har blivit en viktig indikator på stämningsläget i respektive område.

De regionala insikterna har satts samman i denna globala rapport som belyser de mest relevanta investerings- och utvecklingstrenderna. Liksom förra året har jakten på avkastning tagit investerare till utvecklings- och sekundära marknader. Man tittar på en allt viktigare tillväxtmarknad: Afrika. Denna globala rapport speglar utsikterna för 2015 och hur olika trender kommer att påverka fastighetsmarknaden på lång sikt.

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier