Fastighetstempen 2014:Q1

2014-05-14

Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant. Trots ett positivt affärsklimat är det tydligt att branschen har blivit allt mer oroad för omvärldsförändringar och nämner den globala ekonomiska stabiliteten som en av de viktigaste faktorerna för transaktionsmarkanden framöver.

Det visar PwC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag.

64 procent av fastighetsägare och investerare räknar med stigande priser de kommande tolv månaderna. Det är en ökning från 35 procent för ett år sedan. Bara en procent av respondenterna i undersökningen tror på fallande priser.

– Många bedömare tror på en fortsatt positiv prisutveckling. Det finns förmodligen fortfarande skillnader beroende på såväl geografi som fastighetstyp även om fler och fler får upp ögonen för investeringar utanför storstadsregionerna, säger Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PwC.

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier