IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet

2008-04-08

Påverkan på resultatet - Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

I januari 2008 släppte International Accounting Standards Board (IASB) en reviderad standard för rörelseförvärv tillsammans med en ändrad standard för koncernredovisning.

För många företag är rörelseförvärv är en viktig tillväxtstrategi. De redovisningsmässiga konsekvenserna ska inte påverka ett förvärvsbeslut, men redovisningen kan påverka hur affärsuppgörelsen struktureras, den planering och de processer som omger uppgörelserna samt kommunikationen med marknaden.

Syftet med denna broschyr är att hjälpa dem som träffar affärsuppgörelser och dem som upprättar finansiella rapporter att beskriva och informera om vilka följder ett rörelseförvärv får på innevarande års finansiella rapporter och hur det kan påverka kommande års resultat.
 

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier