Innovation och talang utmaningar för familjeföretagare

2015-06-01

Innovation och talang står i fokus för de svenska familjeföretagen 2014 – det visar PwC:s rapport Family Business Survey där ett hundratal företagare svarar på frågor om framtiden och marknaden.
 

I Family Business Survey undersöker vi vartannat år hur de svenska familjeföretagen upplever sig själva som företag och marknadens förutsättningar. 103 företrädare från svenska familjeföretag är intervjuade i 2014 års upplaga, i den globala rapporten har man gjort 2 378 intervjuer med familjeföretag i över 40 länder.
 

De svenska familjeföretagarna ser på framtiden med tillförsikt – tre av fyra tror på en stabil och hållbar tillväxt under de kommande fem åren, att trygga företagets överlevnad på lång sikt är prioritet nummer ett. Företagsledarna upplever ett antal utmaningar de måste möta för att nå framgång, men de ser på den egna verksamheten med positiva ögon, som en viktig kugge i ett fungerande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.
 

– Generellt sätt står familjeföretag i hela världen för liknande utmaningar, framför allt är talangutveckling och innovationskraft viktiga frågor. Det är en bild som stämmer väl överens med hur de familjeföretag vi på PwC möter upplever sin verklighet, säger Tomas Lindgren, auktoriserad revisor på PwC.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier