Hur mår familjeföretagen 2016?

I PwC:s rapport Family Business Survey 2016 får du reda på hur beslutsfattare i familjeföretag i ett stort antal länder, inklusive Sverige, ser på utmaningar och möjligheter för tillväxt.

Om undersökningen

PwC:s Family Business Survey kartlägger utmaningar och möjligheter för familjeägda företag i Sverige och globalt. I år har 97 svenska familjeägda företag intervjuats. Sammanlagt har över 2 000 familjeföretag i hela världen deltagit i undersökningen. Särskilt intresse riktas mot utveckling och utmaningar, internationalisering, särdrag hos familjeföretag, familjens delaktighet, successionsplanering och digitalisering.

Family Business Survey 2016

Ladda ner rapporten

Kontakta oss

Peter Hellqvist

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 41

Följ oss i sociala medier