5 viktiga frågor att diskutera under slutrevisionen

Fatih Özcelik Auktoriserad revisor, PwC Sverige 2015-10-26

Fem viktiga frågor att diskutera under slutrevisionen


Dags för slutrevision? Kom förberedd och få ut mer av tiden med företagets revisor. Här kommer fem frågor som brukar bli diskussionsämnen under slutrevisionen.

I samband med att revisionen är färdig går revisorn och företagsledningen igenom den under en så kallad slutrevision. Förutom att lyfta fram revisionsberättelsen kan revisorn rapportera kring frågor som inte är tillräckligt väsentliga för att noteras i revisionsberättelsen, men som ändå är värda att tas upp för diskussion. Vad funkar bra och vad kan förbättras? Utifrån slutrevisionen har du möjlighet att planera den kommande tiden.

Agendan på en slutrevision är förstås individuell och utgår från just ditt företags utmaningar och din bransch, men det finns ändå några frågor som i princip alltid brukar diskuteras, för att de är grundbultarna i allt företagande. Tänk på att fundera kring följande aspekter innan slutrevisionen, så blir den mer givande än om du kommer oförberedd:
 

1. Var tjänar bolaget pengar?

Företagande bygger på lönsamhet. Under den här punkten diskuterar revisorn och företagaren frågor som prissättning, produktmix, kostnadsbesparing, investeringar etcetera. Revisorn brukar kunna identifiera områden som kan förbättras. En fråga som alltid brukar leda till diskussioner är: Har ni koll på var bolaget tjänar pengar?
 

2. Hur ser likviditeten ut?

Vid sidan av lönsamhetsfrågor är också likviditet (företagets betalningsförmåga) ett hett ämne. Kapitalbindning i övriga tillgångar som maskiner, inventarier och varulager kan ibland innebära att pengarna inte tycks matcha det goda resultatet. Det kan också vara så att bolaget har för långa kredittider till kund och/eller för korta kredittider från leverantörer som gör att pengarna inte kommer in på kontot i tid.
 

3. Var kan rutinerna förbättras?

Revisorn går ofta igenom bolagets rutiner, här brukar det ofta finnas möjligheter till förbättring. Det kan handla om att se över led i försäljnings- eller inköpsrutiner. Det kan också handla om rena förvaltningsåtgärder som hantering av skatter/avgifter.
 

4. Vad sker i omvärlden just nu?

Ägarna i ett företag är ofta väl insatta i frågor som rör branschen och konkurrenterna. Under slutrevisionen pratar man om frågor som lagstiftning, bransch, räntor och valutor som kan röra bolaget. Företagarna förväntar sig ofta att vi som revisorer ska informera om sådant som händer, eller kan komma att hända, i omvärlden.
 

5. Hur mycket pengar blir kvar till ägarna?

Hur mycket pengar ägarna i slutändan kommer få i plånboken är alltid ett ämne som brukar dyka upp under slutrevisionen. Här finns många alternativ för att möta ägarens avkastningskrav. Revisorerna brukar vara ett värdefullt bollplank.

Kontakta oss

Fatih Özcelik

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0725-84 90 49

Följ oss i sociala medier