Företagarens vardag 2015 är här

2015-10-28

Fyra av fem nya jobb sker inom småföretagarsektorn. PwC publicerar nu rapporten "Företagarens vardag 2015" som belyser småföretagarnas situation i Sverige.

Det är viktigt att lyfta fram småföretagen i vårt samhälle. 99 procent av Sveriges företag utgörs av småföretagare. Fyra av fem nya jobb tillkommer inom småföretagarsektorn som också sysselsätter fler människor i Sverige än storföretagen eller den offentliga sektorn. Med andra ord: småföretagen utgör Sveriges ekonomiska ryggrad.

Självklart finns det många utmaningar bland Sveriges småföretagare och de ser lite annorlunda ut beroende på var i Sverige man verkar. Många är oroliga för de nya anställningsreglerna, man vill ha ett sänkt skattetryck och man känner ett ökat behov av rådgivning och nätverkande.

Men överlag ser vi en orubblig optimism och en entreprenörsanda som utgör den främsta motorn i den svenska ekonomin.

Så här ser företagarnas önskelista ut enligt rapporten Företagarens vardag 2015:

1. Enklare regelverk

Hela 85 procent uppger att “enklare regelverk för mindre företag” är den mest önskade förändringen bland småföretagare när de får välja. Nästan nio av tio företagare svarar att frågan är viktig eller mycket viktig.
 

2. Lägre skatter

79 procent av företagarna skulle gärna se “Lägre skatter för mindre företag” och det kommer kanske inte som någon överraskning med tanke på att hela 20 procent tycker att det är för dyrt att anställa.
 

3. Ökat samarbete mellan näringslivets aktörer

75 procent av småföretagen anser att det är viktigt eller mycket viktigt med ett “ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer”.
 

4. Fler kvinnliga företagare

64 procent av Sveriges småföretagare anser även att det är angeläget att få in fler kvinnliga företagare.  Jämfört med föregående års mätning ligger detta önskemål kvar på ungefär samma nivå.
 

5. Fler personer med utländsk bakgrund

52 procent av landets småföretagare anser att denna fråga är viktig. Jämfört med föregående år har landets småföretagare i år prioriterat denna fråga rejält. 


Ta del av rapporten här:
Företagarens vardag 2015

Följ oss i sociala medier