Företagskulturen kan vara ditt största hot

2015-10-26

Företagskulturen kan vara det största hotet mot ditt företags framgång. Men det går att motverka – här får du råd kring hur du skapar en sund miljö där alla gör sitt bästa!
 

I den nyligen genomförda PwC-studien Game Changers för framtiden – företagens utmaningar i södra Sverige frågade vi företagare från södra Sverige hur de ser på risker och utmaningar). Högt upp på listan av utmaningar ser företagarna den egna företagskulturen. Korruptionsrisker, vanans makt, förlegade redovisningsrutiner, otydliga ansvarsområden hos medarbetarna – alla dessa faktorer kan bidra till en negativ företagskultur som kan göra stor skada, både för mindre och större företag.
 

Har ni tydliga direktiv och rutiner?

Det är viktigt att då och då se över sitt eget hus och utvärdera en rad faktorer. Har ni tydliga direktiv kring korruption, CSR- och hållbarhetsfrågor? Hur säkerställer ni att direktiven följs? Hur ser rutinerna ut kring fakturahanteringen? Är medarbetarna medvetna om sina ansvarsområden och roller? Hur kommunicerar ni policies och uppförandekoder? Hur ser attityderna till it-säkerhet och nya innovationer ut? Har ni koll på det ständiga flödet av nya regelverk som kan påverka verksamheten?
 

Grunden till sund företagskultur är självinsikt

På grund av saker som okunskap, tidsbrist eller oförmåga att ändra på dåliga rutiner kan du faktiskt riskera hela företagets existens på sikt. Och plötsligt kan glädjen och friheten som den egna verksamheten ger, snabbt förvandlas till en mardröm. Grunden till en sund företagskultur är självinsikt och en stark vilja att förändra och förbättra. Du måste börja uppifrån och se till att alla i företaget är medvetna om vad som gäller genom tydlighet. Det är också oerhört viktigt att du själv lever som du lär, hur ska medarbetarna annars fatta galoppen?
 

Fakta / Game Changers för framtiden

PwC-studien Game Changers för framtiden – företagens utmaningar i södra Sverige bygger på telefonintervjuer med 200 företagare i södra Sverige och belyser hur de ser på hot och möjligheter. Tre faktorer ansågs vara särskilt angelägna: Den egna företagskulturen, beredskap för oväntade händelser och it-säkerhet.

 

Har du en fråga?
Kontakta Mats Malmberg på mats.malmberg@pwc.com eller 0709-29 27 66

Kontakta oss

Mats Malmberg

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 66

Följ oss i sociala medier