”Game-changers” för framtiden – företagens utmaningar i västra Sverige

2015-11-02

Förtroendefrågor står högt på företagsledares agenda

PwC har frågat 121 vd:ar och ledande befattningshavare i västra Sverige om det egna företagets största utmaningar de närmaste två åren. De tre tydligaste utmaningarna enligt rapporten är den egna företagskulturen, informations- och IT-säkerhet och kunskap om förändringar i lagar och regelverk.
 

Syftet har varit att identifiera de största utmaningarna som företagen står inför. Vi har ställt frågor kring vilka utmaningar man ser och vad dessa består av.
 

En tydlig majoritet av respondenterna, 54 procent, anger den egna företagskulturen som den enskilt största utmaningen. Över hälften, 52 procent, anser att informations- och IT-säkerhet är en stor eller mycket stor utmaning, och 45 procent ser kunskap om förändringar och regelverk som en stor utmaning. 
 

– Vår undersökning tar rygg på de globala utmaningar som PwC har identifierat baserat på undersökningar och erfarenheter, de så kallade "Game Changers" som ses som de största riskerna och utmaningarna bland styrelser och beslutsfattare. Varje område är av sådan strategisk karaktär att ett bra eller dåligt beslut oåterkalleligt skulle kunna ändra en organisations framtid säger Henrik Petré på ARAS i Göteborg, tillika ansvarig för undersökningen.
 

Vill du veta mer om hur PwC kan hjälpa er att hantera utmaningarna? Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Kontakta oss

Henrik J Petré

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 27

Följ oss i sociala medier