Kinas devalveringar kan påverka svenska småföretag

2015-09-23

Kinas devalveringar kan påverka svenska småföretag.


Kinas centralbank har devalverat, sänkt kursen på valutan yuan, flera gånger under sensommaren. Så påverkar devalveringen svenska småföretag.
 

IMF publicerade nyligen en rapport om Kina där man konstaterar att landet nu är världens största ekonomi. Men trots detta faktum är Kina långt ifrån ett rikt land – exempelvis var medelinkomsten endast 14 procent av USA:s under 2014. I rapporten dras slutsatsen att om Kina ska fortsätta växa och utvecklas behöver ledarna införa reformer som leder till en något långsammare, men mer stabil tillväxt i landet. Enligt Kinas centralbank görs de aktuella devalveringarna för att växelkursen bättre ska spegla marknadens värdering av yuanen, men många bedömare tror att det snarare beror på att både export och tillväxttakt sjunkit i Kina och att ledarna vill ge ekonomin draghjälp genom av en svagare valuta.
 

Så påverkar devalveringen småföretagen

En devalvering av den kinesiska yuanen kan ha en positiv effekt för dig som företagare om du importerar varor ifrån Kina. Eftersom värdet av valutan minskar gentemot andra valutor innebär devalveringen att kinesiska varor blir billigare när de exporteras, och du kan därför förbättra dina marginaler, införa rabatter eller öka inköpsvolymerna. Även om du gör inköp i dollar kan du försöka förhandla ned dina priser med hänvisning till att den lokala valutan blivit billigare. En kinesisk devalvering kan också leda till att andra asiatiska länder som konkurrerar på samma exportmarknad, till exempel Vietnam och Sydkorea, känner sig tvingade att devalvera.
 

Räntehöjningar kan bli framskjutna

En mer långsiktig effekt är att räntehöjningar, både i Sverige och utomlands, kan komma att skjutas på framtiden eftersom en devalvering kan vara ett tecken på att tillväxten i Kina mattas av snabbare än förväntat. Eftersom Kina står för ungefär en femtedel av den globala tillväxten påverkar utvecklingen där snabbt världsekonomin och om kurvan planas ut kan det ha en negativ inverkan på dina kunders efterfrågan.

Följ oss i sociala medier