Tio frågor om att starta aktiebolag

Lisa Albertsson Revision , PwC Sverige 2015-09-23

Tio frågor om att starta aktiebolag


Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här är några tips på vägen:
 

1. Hur registrerar jag mitt aktiebolag?

Du registrerar aktiebolag hos Bolagsverket och ansöker om F-skatt hos Skatteverket. Bolagsverket tar ut en registreringsavgift medan det är gratis att ansöka om F-skatt hos Skatteverket.
 

2. Hur många ägare måste man vara i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag måste det finnas minst en ägare. Det kan vara en person (fysisk person) eller ett företag (juridisk person).
 

3. Kostar det pengar att starta aktiebolag?

När du ska starta ett aktiebolag måste du sätta in minst 50 000 kronor i aktiekapital, (det kan vara kontanta medel eller i form av så kallad apportegendom). Måste du till exempel ha en dyr kaffemaskin för att kunna driva ditt kafé kan den vara en del av ditt aktiekapital. Apportegendomen måste vara till nytta för bolagets verksamhet.
 

4. Hur får jag använda bolagets aktiekapital?

Du kan använda aktiekapitalet i företagets verksamhet, men du måste se upp om du köper sådant som inte räknas som en tillgång i bolaget. Du som är på väg att starta aktiebolag kan lätt hamna i en situation där du inte har tillräckligt med intäkter för att täcka upp för förlusterna. Om du hamnar i en situation där bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning, läs gärna mitt tidigare blogginlägg som förklarar hur det går till.
 

5. Måste bolaget ha en styrelse?

Om du startar aktiebolag måste företaget ha en styrelse som består av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Minst en suppleant krävs om det finns en till två ledamöter. Om ledamöterna i styrelsen är tre eller fler behövs ingen suppleant. I små aktiebolag är det vanligt att du själv är styrelseledamot och någon i familjen agerar suppleant. Men om ditt företag växer kan det vara en god idé att se över hur styrelsen kan utökas och bidra med kompetens.
 

6. Måste jag anlita en revisor?

Revisionsplikten för mindre företag togs bort 2010, vilket innebär att de allra flesta aktiebolag inte behöver revisor enligt lag. Läs gärna mer om revisionsplikten här. Att anlita en extern revisor ger dock förtroende inför företagets intressenter, därför bör du fundera kring om du kanske ändå ska välja att ha revision. Revisorn kan även vara ett bra bollplank och en viktig rådgivare till dig som ägare och företagsledare. Vill du att ditt företag ska växa är det en idé att ta in en revisor i bolaget redan från start. Detsamma gäller om du planerar att sälja företaget eller om du vill ta in externa finansiärer. Om bolagets årsredovisningar är reviderade redan från början kommer det att underlätta både nu och i framtiden.
 

7. Har jag som privatperson ekonomiskt ansvar för bolaget?

Nej, ett aktiebolag fungerar inte som en enskild firma, där privatekonomi och företagets ekonomi går ihop. Som ägare av ett aktiebolag riskerar du bara de pengar du har satsat, och kan inte till exempel få betalningsanmärkningar för att företaget inte kan betala sina räkningar. Om du även är styrelseledamot (vilket ofta är fallet i mindre aktiebolag) eller vd finns däremot situationer då du kan bli personligt ansvarig, till exempel om bolaget inte betalar sina skatter, eller om du låtit bli att upprätta en kontrollbalansräkning när du egentligen borde.
 

8. När börjar räkenskapsåret?

Räkenskapsåret kickar igång vid tidpunkten för registrering hos Bolagsverket. Vad gäller räkenskapsårets slut väljer de allra flesta bokslutsmånad december, men det går numera att välja vilken månad som helst på året. Beroende på vilken bransch du verkar i kan det vara smart att välja någon annan månad än december beroende på hur företagets säsonger ser ut.
 

9. Måste jag skydda bolagets namn?

Nej, när du registrerar verksamheten hos Bolagsverket får aktiebolaget ensamrätt till namnet i hela Sverige. Funderar du på att expandera utomlands kan andra regler gälla.
 

10. Hur tar jag ut lön?

Du som driver aktiebolag har möjlighet att bestämma hur mycket lön du ska ta ut. Du kan välja att spara pengar om bolaget behöver göra investeringar, och du kan dela ut vinst till aktieägarna. Tänk dock på att se till att ta ut en marknadsmässig lön så fort du har möjlighet, som ägare av ett aktiebolag räknas du inte som företagare utan som anställd i Försäkringskassans ögon. Din sjukpenningsgrundande inkomst räknas på den lön du tar ut, inte på den vinst som aktiebolaget gör.


För mer information kontakta:

Lisa Albertsson, lisa.albertsson@pwc.com eller 010-212 99 17

Kontakta oss

Lisa Albertsson

Revision , PwC Sverige

Tel 010-212 99 17

Följ oss i sociala medier