3 tips för dig som vill expandera utomlands

2015-11-26

Att lyckas på nya marknader utomlands är drömmen för många företagare. Här får du tips på hur du kan lyckas av forskaren Angelika Löfgren.

I PwC:s färska rapport "Företagarens vardag 2015" säger över 30 procent av de företagare som driver små och medelstora bolag att de planerar att expandera sin verksamhet till ett annat land. Att ge sig in i sammanhang man kanske inte har kunskap om är alltid mer eller mindre riskfyllt, men förstås finns också oändliga möjligheter.
 

Internationellt nätverk viktigt

En person som ägnat mycket tid åt att förstå vilka faktorer som är viktigast när ett mindre företag ska bege sig utomlands är forskaren Angelika Löfgren, i dag verksam vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. 2014 lade hon fram sin avhandling International Network Competitiveness: Technical and Foreign Market Knowledge Development in International SME Networds vid Handelshögskolan i Stockholm. Angelika Löfgren har särskilt forskat kring hur kunskapsintensiva småföretag har lyckats långsiktigt genom att utveckla internationell kunskap tillsammans med kunder och partners i nätverksform. Hon har identifierat tre områden som är viktiga för att nå framgång:

International Network Potential – det internationella nätverkets potential vad gäller till exempel ledningsförmåga, teknik och kunskap.

International Network Management – hur väl företaget lyckas med att styra och utveckla tillgångarna i det internationella nätverket.

International Network performance – hur man mäter utvecklingen baserat på både finansiella mått och mjukare värden som utveckling av kunskap.
 

3 tips för dig som vill expandera utomlands

Så hur ska du tänka för att ta ditt företag utomlands och lyckas på marknader där du inte känner till spelreglerna? Angelika Löfgren ger tre konkreta tips till småföretagare som står i startgroparna:

  1. Ensam är inte stark. Skapa starka nätverk med kunder och partners i länder som du siktar på, exempelvis genom att utveckla teknik eller distributionskanaler tillsammans med dem.
  2. Tänk långsiktigt. Att alltför kortsiktigt fokusera på finansiella mått eller snabba resultat kan vara ett hot mot att lyckas med din satsning på nya marknader.
  3. Fokusera på att bygga kunskap om den lokala marknad där du vill etablera ditt företag. Genom att samarbeta i partnernätverk kan du skaffa dig de insikter som behövs för att du ska lyckas.
Följ oss i sociala medier