Utan rätt kvitto får du inte göra avdrag för momsen

Henrik Ivarsson Tax Director, PwC Sverige 2015-10-26

Du riskerar att förlora rätten att dra av moms för det du köper om kvittot du får inte innehåller rätt information. Du som företagare har ansvar för kvittot – inte den du handlar av.

Om ditt köp överstiger 4 000 kronor måste du styrka avdragsrätten med en så kallad fullständig faktura där löpnummer samt köparens namn och adress finns med, det räcker inte med ett vanligt kassakvitto. Annars får du inte göra avdrag för ingående moms. Handlar du för under 4 000 kronor räcker det med en så kallad förenklad faktura. I vissa undantagsfall kan en förenklad faktura vara tillräcklig även när du har handlat för över 4 000 kronor, det handlar om situationer när det kan vara svårt att få en fullständig faktura, till exempel när du betalar i betalautomater på bensinstationen eller tågstationen. I en sådan situation gör du klokt i att spara ett kontoutdrag tillsammans med kvittot som visar att det faktiskt är du som har gjort inköpet.

Ett tips är att alltid ta en kopia av kvittot så fort som möjligt, eftersom texten på kvittot bleknar fort när det ligger och gnuggar sig mot andra kvitton i din plånbok eller pärm. Spara kopian tillsammans med originalet.


En förenklad faktura måste innehålla följande:
 • Datum för utfärdandet.
 • Identifiering av säljaren.
 • Varans eller tjänstens art.
 • Antingen momsbeloppet eller skattesats som möjliggör ”baklängesräkning”.
   
En fullständig faktura måste innehålla följande:
 • Fakturadatum.
 • Ett unikt löpnummer.
 • Säljarens momsregistreringsnummer.
 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen är skattskyldig för köpet (så kallad omvänd skattskyldighet) eller finns i ett annat land inom EU:s momsområde och har åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.
 • Säljarens OCH köparens adress. Att du som köpare får med din adress är viktigt för just momsavdragsrätten.
 • Varans eller tjänstens omfattning och art.
 • Datum då varan såldes eller tjänsten utfördes.
 • Om du betalar i förskott eller a conto måste betalningsdatum finnas med om det är något annat än fakturadatumet.
 • Enhetspris exklusive moms och eventuell nedsättning av priset eller rabattering.
 • Momssats för varan eller tjänsten, om det inte är en momsfri transaktion.
 • Om du som köpare ställer fakturan för säljarens räkning är det viktigt att uppgiften självfakturering finns med.

Kontakta oss

Henrik Ivarsson

Tax Director, PwC Sverige

Tel 010-212 85 25

Följ oss i sociala medier