Vind i seglen för svenska småföretag

2015-11-11

Företagarens vardag är PwC-rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter som Sveriges småföretagare står inför 2015.

Deras åsikter är oändligt viktiga: 99 procent av Sveriges företag utgörs av småföretagare. Fyra av fem nya jobb sker inom småföretagarsektorn, en sektor som också sysselsätter fler människor i Sverige än storföretagen eller den offentliga sektorn. Vad vill Sveriges småföretagare? I "Företagarens vardag 2015" får du svaren.

 

Företagarnas önskelista:
 

1. Enklare regelverk för mindre företag

Hela 85 procent uppger att enklare regelverk för mindre företag är den mest önskade förändringen bland småföretagare när de får välja. Nästan nio av tio företagare svarar att frågan om enklare regelverk är viktig eller mycket viktig.
 

2. Lägre skatter för mindre företag

79 procent av företagarna skulle gärna se lägre skatter för mindre företag och det kommer kanske inte som någon överraskning med tanke på att förhållandevis många (20 procent) tycker att det är för dyrt att anställa.
 

3. Ökat samarbete mellan näringslivet och övriga samhället

75 procent av småföretagen anser att det är viktigt eller mycket viktigt med ett ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer.
 

4. Fler kvinnliga företagare

64 procent av Sveriges småföretagare anser att det är angeläget att få in fler kvinnliga företagare. Jämfört med föregående års mätning ligger detta önskemål kvar på ungefär samma nivå.
 

5. Fler personer med utländsk bakgrund

52 procent av landets småföretagare anser att det är viktigt att man får in fler personer med utländsk bakgrund som företagare. Jämfört med föregående år har landets småföretagare i år prioriterat denna fråga rejält.

Följ oss i sociala medier