19th Annual Global CEO Survey: Asset & Wealth Management

2016-02-08


Förväntad tillväxt trots osäkerhet

Företagsledare inom kapitalförvaltningssektorn är – liksom i andra sektorer - osäkra på den ekonomiska tillväxten. 30 procent tror att den ekonomiska tillväxten kommer att förbättras medan 25 procent tror på en minskning. Trots detta positionerar de sig för att deras företag ska växa – 90 procent är säkra eller mycket säkra på att intäkterna kommer att öka under 2016 och 65 procent förväntar sig att anställa personal.
 

Om undersökningen

189 företagsledare inom kapitalförvaltningssektorn i 39 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier