19th Annual Global CEO Survey: FS Talent

2016-02-09


Anpassning till den nya kompetenssituationen inom finanssektorn

70 procent av företagsledarna inom finanssektorn ser den begränsade tillgången till kompetens som ett hot mot tillväxten, vilket skapar ett större orosmoment än förändringar i konsumenternas beteenden och konkurrens från nya aktörer på marknaden. Trots detta är det bara 28 procent som ändrar sitt fokus när det gäller anpassningsförmåga hos personalen.
 

Om bristen på kompetens är ett så stort problem, varför gör då inte företagen mer åt saken? Beror det på att det inte finns några enkla lösningar (ökad anställning eller större investeringar i utbildning), att företagsledarna ser andra större hot mot tillväxten (inklusive överreglering, som 86 procent ser som ett hot) eller för att det är svårt att förverkliga avkastningen på de investeringar som görs i kompetens?
 

Att balansera olika prioriteringar och utveckla den typ av flexibel, mångsidig, digitalt kunnig och relationsdriven personal som krävs för att konkurrera, kräver ett nytt sätt att både tänka och agera.
 

Om undersökningen

189 företagsledare inom kapitalförvaltningssektorn i 39 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier