Hur ska ledare hantera förtroendeproblem i spåren av tekniska framsteg?

2017-02-17

Förtroendeproblem i spåren av tekniska framsteg | PwC


För tjugo år sedan var förtroendefrågan inom Financial Services- organisationer knappt på radarn, medan ledare i dag anser den vara ett hot mot tillväxten. Hur kan man hantera förtroendetappet? Detta svarar företagsledare på i "CEO Survey: FS Talent".
 

Förtroendetappet anses i dag utgöra ett allvarligt hot mot tillväxten. I takt med att världen blir allt mer uppkopplad och en rädsla för att uppgifter kommer i orätta händer så blir förtroendefrågan allt mer aktuell. Men om förtroendefrågan är ett så stort problem, vad ska företagen göra åt saken?
 

– Vår senaste rapport om talanger inom FS-branchen betonar att förtroendefrågan har ökat som en effekt av digitaliseringen och globaliseringen. Dessa farhågor understryker vikten av att återuppbygga förtroendet och få globaliseringen att fungera för alla. Nära två tredjedelar av företagsledare inom FS ser att brist på förtroende utgör ett hot mot tillväxt, säger Helena Kaiser de Carolis, ansvarig för PwC Financial Services Sverige.
 

– Många anställda inom FS är även oroliga för hur effekten av automatisering kommer att påverka deras arbete och osäkerheten över tillgång på nyckelkompetens ökar i takt med den snabba tekniska utvecklingen, fortsätter Helena.
 

Orosmomenten är många 

I takt med att världen förändras så ställs finanssektorn inför nya utmaningar. Digitalisering, automatisering, nya regelverk och ändrade kundförväntningar sätter de traditionella affärsmodellerna på prov.
 

Den förändrade världen ger upphov till frågor om huruvida mänsklig arbetskraft kommer att behövas i framtiden. Samtidigt letar företagsledare fortfarande desperat efter folk med nyckelkompetens. 72 procent av företagsledarna inom finanssektorn ser den begränsade tillgången till kompetens som ett hot mot tillväxten. Och ledare inom finanssektorn efterlyser medarbetare med god anpassningsförmåga och samarbetsförmåga.
 

Om undersökningen

487 företagsledare inom FS intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen "20th Annual Global CEO Survey".

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier