Across the boards: Views from the financial services boardroom

2016-10-27

Vad styrelseledamöterna i finanssektorn anser om cybersäkerhet, IT, risker, sammanträden och aktivister.
 

I 2015 års upplaga av vår styrelseundersökning bad vi ledare för företag som tillhandahåller finansiella tjänster berätta om de utmaningar de möter. Hur kan styrelserna bli bättre på det de gör? Hur kan ledamöterna hänga med i informationsflödet och göra sin övervakande roll mer lätthanterlig? Se hur din styrelse står sig i jämförelse!
 

Vår undersökning visar att styrelserna i finanssektorn lägger ned allt större omsorg och tid på att klara dessa och andra utmaningar.
 

Några av de viktigaste resultaten:

  • Styrelseledamöterna strävar efter att öka sin styrelses kvalitet. Omkring två femtedelar av styrelseledamöterna i finanssektorn skulle vilja se förändringar av sina styrelsers sammansättning. Och i takt med att utmaningarna blir större anser de flesta av dem att styrelserna borde ägna mer tid åt att ta fram successionsplaner för sig själva. Viss kompetens, inom till exempel riskhantering, cyberrisker och teknik, är särskilt efterfrågad.
  • Styrelserna i finanssektorn talar oftare med stora aktieägare och aktivistinvesterare. 67 procent av styrelseledamöterna säger att deras styrelser regelbundet kommunicerar med de största aktieägarna. 31 procent av styrelserna hade haft kontakter med en aktivist under de senaste tolv månaderna, år 2014 var motsvarande andel 23 procent.
  • Styrelserna fäster större vikt vid IT-strategier och IT-kostnader. De utövar större tillsyn över IT-budgeteringen och genomförandet av större projekt, och övervakar i högre grad strategier för ny teknik och nya kanaler, såsom sociala medier.
  • Många styrelser är mycket oroade över cybersäkerhet. Över en tredjedel av styrelseledamöterna i företag inom bank- och kapitalmarknadssektorn säger att deras styrelser ägnar 10 procent eller mer av tiden åt att diskutera cybersäkerhet. Trots detta känner sig bara cirka 40 procent mycket nöjda med sina åtgärder på området, och 38 procent av styrelseledamöterna i företag som tillhandahåller finansiella tjänster uppger att deras styrelser har diskuterat ett faktiskt nätintrång under det senaste året.
  • Styrelseledamöterna i finanssektorn har tilltro till sina styrelsers riskhanteringsförmåga, men det finns utrymme för förbättringar. 44 procent klassificerar sina styrelsers rutiner som utmärkta, men 55 procent tycker att mer tid borde läggas på riskhantering.
  • Styrelseledamöterna vill ha mer spontana och mindre uppstyrda styrelsesammanträden. Nästan en tredjedel av styrelseledamöterna ägnar minst 16 timmar om året åt extern utbildning. 

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier