AIFMD – ett pass även för offshore-fonder/förvaltare?

2016-10-20

AIFMD:s passporteringssystem skapar en inre marknad för EU-baserade fonder resp. EU-baserade förvaltare med tillstånd. Systemet ger rätt att marknadsföra och förvalta alternativa investeringsfonder inom EU:s gränser.
 

När en icke EU-baserad förvaltare förvaltar en icke EU-baserad fond (nedan ”Non-EU Fund”), finns dock idag inget sådant pass att tillgå. Non-EU Funds måste underkastas varje medlemsstats national private placement-regler (NPP) och principerna om så kalladreverse solicitation om de ska nå investerare inom EU. Spelreglerna är såväl spretiga som otydliga, vilket kan skapa risker och merkostnader. Det är viktiga och komplexa frågor som blev än viktigare och än mer politiskt känsliga tack vare Brexit.
 

AIFMD möjliggör för en utvidgning av passporteringssystemet till tredje land så att Non-EU Funds får tillgång till den inre marknaden. ESMA utvärderade i somras tolv länder centrala på den internationella fondmarknaden för att ta ställning till om det vore lämpligt att kunna ge Non-EU Funds från dessa länder ett AIFMD-pass eller inte.
 

Resultatet gav skäl till såväl förnöjdhet som förtret. Schweiz, Jersey, Guernsey, Japan och Kanada fick positiva rekommendationer eftersom ESMA tyckte att deras regulatoriska miljö var tillräcklig i förhållande till de krav som ställs på AIF-förvaltare. För Bermuda, Cayman Islands och Isle of Man kunde ESMA inte verifiera att den regulatoriska miljön höll måttet.
 

Och resten? För Hong Kong, Singapore och Australien blev resultatet blandat. Mindre hinder behöver åtgärdas innan ESMA fullt ut ville ge sin rekommendation. För USA ansågs det finnas viss risk för snedvridning av konkurrens om tillgång till AIFMD-pass beviljades.
 

I dagsläget väntar vi på Kommissionens respons. Antingen beviljas passportering till vissa länder, eller så skjuter man (igen) på beslutet och låter frågan bero.
 

Farhågor finns om att NPP helt tas bort inom EU, och att passet endast utvidgas till vissa tredje länder. Problemen kan bli många för etablerade Non-EU Funds. Men vad är oddsen att passporteringen utvidgas just nu? Här kan Brexit ha en inte oväsentlig påverkan. Beviljas tredje länder del av den inre fondmarknaden, kan det då ses som ett tillmötesgående av Brexit? Särskilt för internationella spelare som PE-fonderna är praktisk påverkan och strategiska överväganden centrala. Frågorna är komplexa, och processen bör bevakas. PwC har bred praktisk erfarenhet i frågorna och följer utvecklingen mycket nära.

Kontakta oss

Katarina Strandberg

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 91

Följ oss i sociala medier