Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

2015-02-05

Den snabba utvecklingen av den globala ekonomiska miljön har under senare år tagit kapitalförvaltningsbranschen till framkanten i den sociala och ekonomiska förändringen. Behovet av långsiktig och hållbar avkastning har inneburit ett ökat fokus på alternativa tillgångsslag.
 

För att hjälpa alternativa kapitalförvaltare att planera inför framtiden redogör vi för troliga omvärldsförändringar under de kommande åren och beskriver för vår syn på hur alternativa kapitalförvaltare kan dra nytta av dessa förändringar.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier