Asset Management 2020 and beyond: Transforming your business for a new global tax world

2016-07-01

Den senaste rapporten för kapitalförvaltningsbranschen i PwC:s populära 2020-serie analyserar hur marknaden för kapitalförvaltare kommer att se ut år 2020 och bedömer vad det framtida skatteklimatet kommer att innebära för kapitalförvaltare och deras klienter.
 

År 2020 spås traditionella kapitalförvaltare komma att öka i storlek till följd av att banker och försäkringsbolag minskar sin kapitalförvaltningsverksamhet. Detta kommer att få som följd att skattemyndigheter kommer att lägga större resurser på att granska dessa nya megaförvaltare. Transparens kommer därför att bli en självklarhet inom branschen. Detta då högre krav bland annat kommer att ställas på att kapitalförvaltare rapporterar in och tillhandahåller mer information till skattemyndigheter.
 

Vidare kommer företagets transparens också att bli en styrelsefråga­. Även harmoniserade regleringar som syftar till att motverka aggressiv skatteplanering kommer att ha blivit verklighet vilket gör att man förväntar sig högre skattekostnader. Detta kommer att flytta fokus vid investeringar i fonder till förväntad avkastning efter skatt och på hur väl kapitalförvaltaren sköter regelefterlevnad på skatteområdet.
 

Nyckeln för att möta denna verklighet är att ha ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på sitt företags skattefunktion och att utnyttja tekniken för att effektivisera företagets hantering av skattefrågor.
 

Om rapporten

"Asset Management 2020 and beyond: Transforming your business for a new global tax world" är en vision av hur framtidens kapitalförvaltningsbransch kommer att se ut till följd den globalt ökande regleringen på skatteområdet. Rapporten ges ut av PwC och är en samlad bedömning från ledande experter inom PwC.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Elisabeth Bergmann

Partner Financial Services, PwC Sverige

Tel 0702-71 01 62

Följ oss i sociala medier