Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

2016-04-04


I skärningspunkten mellan finans och teknik ligger FinTech som har påskyndat förändringstakten i en anmärkningsvärd takt och omformar branschens nuvarande situation.
 

Den nordiska finansmarknaden ses som en av de mest framträdande när det gäller att använda internet för delar av sin verksamhet och den digitala revolutionen har verkligen förändrat sättet kunder erhåller finansiella produkter och tjänster.
 

Störningar på den finansiella marknaden

Den del av finansbranschen som löper störst risk för störningar de närmaste fem åren återfinns bland retail banking och tjänster till privatpersoner. När branschen själv gör bedömningen svarar cirka 70 procent att banktjänster till konsument är den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag.
 

Möjligheter i samband med ökningen av FinTech

När det gäller framtida möjligheter som FinTech medför ser vi generellt att globala aktörer är mer optimistiska än nordiska motsvarigheter. Kostnadsreduceringar är den möjlighet som främst anges utav aktörerna följt av differentiering och möjligheten att behålla sina kunder. Det sistnämnda är något motsägelsefullt eftersom en av de stora frågorna är om nya aktörer kommer att göra det ännu svårare för etablerade företag att behålla sin nuvarande kundstock intakt. Det ska dock inte uteslutas att etablerade aktörer kan bli mer konkurrenskraftiga förutsatt att de använder den nya tekniken på rätt sätt.
 

Bland de nordiska aktörerna är det närmare fyra av tio som tror att FinTech kan bidra med högre intäkter. Även om det finns farhågor om ytterligare marginalpress med anledning av ny teknik så inser ändå delar av marknaden att det finns pengar att tjäna med hjälp av FinTech.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier