Boosting access to finance

2015-09-10

Frihandelsavtal bör införa särskilda bestämmelser för kooperativa finansiella institut som ett erkännande av de utmärkande fördelar de kan ge för tillväxtekonomierna, särskilt inom den underfinansierade jordbruks- och småföretagssektorn.

Följ oss i sociala medier