Capital markets 2020: Will it change for good?

2015-09-11

Hur ser framtiden ut för kapitalmarknaderna? Vad kommer bankerna att behöva göra för att behålla sin konkurrenskraft år 2020? Kapitalmarknaden kommer att se mycket annorlunda ut år 2020 än vad den gör i dag, konstateras i rapporten.
 

I rapporten presenteras sex nyckelbudskap som bankerna måste överväga att vinna 2020 på grund av det förändrade industrilandskapet, samt frågor för vidare diskussion kring verksamhetsmodeller och processer.
 

Detta dokument kommer att ge insikter och förståelse för framtiden för kapitalmarknaden.

Följ oss i sociala medier