Effektivare data: Hur bankerna kan förbättra sin datahantering

2016-03-02


Många banker fortsätter att kämpa för att klara informationskraven från tillsynsmyndigheter och andra intressenter. Att utveckla bättre funktioner för datahantering är avgörande för att kunna uppfylla dessa krav.
 

Vi anser att bankerna för att lyckas bör anpassa sina risk- och finansfunktioner samtidigt som de förbättrar de fyra nyckelkomponenterna för datahanteringen: ägande och hantering av data, dataarkitektur, hantering av metadata och dataleverans.
 

Det har visat sig vara svårt för många banker att överbrygga de kulturella och operativa skillnaderna mellan risk och finans. I den operativa verksamheten saknar många risk- och finansteam den infrastruktur som krävs. De fortsätter att underhålla fragmenterade och separata system och förlitar sig på kortsiktiga lösningar som infördes direkt efter finanskrisen. Dessa tillfälliga lösningar, som inte längre fyller sin funktion, leder till ökade kostnader och sämre kvalitet – vilket visat sig i form av avvikelser i datainsamling och rapportering, manuella lösningar, för mycket tid som läggs på felkorrigering och andra faktorer som tillsynsmyndigheterna lyft fram.
 

Vår erfarenhet är att bankerna genom att följa våra fyra nyckelkomponenter kan bidra till att förbättra sin datahanteringskapacitet inom hela företaget samt inom risk- och finansteamen.
 

För att kunna utnyttja alla fördelar med ett datahanteringsinitiativ måste bankerna tydligare anpassa sina risk- och finansfunktioner till varandra, då de delar på ett allt mer sammanflätat ansvar för att uppfylla informationsbehoven hos tillsynsmyndigheter och chefer.
 

Det är värt besväret. Banker som bemästrar "djävulen som finns i detaljerna" kan på ett säkert och effektivt sätt visa för tillsynsmyndigheter och externa intressenter att deras institution är finansiellt sund och har riskhanteringskompetens.

Kontakta oss

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier