Enhancing business resilience: Transforming cyber risk management through the role of the Chief Risk Officer

2015-12-15

Institutioner bör fokusera på att bli mer "cybertåliga", eller med andra ord kunna förutse, stå emot och återhämta sig från cyberattacker. För de flesta institutioner innebär detta mer än att bara ta sig an den tekniska utmaningen – det betyder att:

  1. Förstärka företagets första försvarslinje mot cyberrisker
  2. Skapa en effektiv modell för en andra försvarslinje för cyberriskhantering
  3. Tillämpa proaktiva riskhanteringstekniker
  4. Kontinuerligt främja en cybermedveten riskkultur. CRO-chefer måste vara beredda att spela en absolut avgörande roll för att driva på den här omvandlingen inom alla fyra områdena.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier